HỌC VIÊN SHALOM MUSIC BIỂU DIỄN CHƯƠNG TRÌNH 20/11 TẠI TRƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN

  SHALOM MUSIC CENTER

  22/11/2016

  0 nhận xét

Nhân Dịp Kỉ Niệm Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vừa qua. 

Shalom Music Centre vinh dự được tham dự chương trình tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, Quận 7 

và góp phần vào 2 tiết mục biểu diễn Piano của 2 học viên:

Fur Elise (L.W.Beethoven) -Bùi Lê Minh
Sonatine no.1 (Steibelt) -Trần Hải Anh

 

 

 

 

 

 

Bình luận của bạn